Prisliste

 

 

Medlemsavgift

Innskudd

Plassleie

 

Sesongleie sommer

Inntil 3. m bredde

Over 3 . bredde

 

 

Sesongleie vinter

Inntil 3. m bredde

Over 3 . bredde

 

Sesongkort

Båt på henger

Slipp

 

 

Tilgangskort

Slipp/servicebrygge*

Ukeparkering

 

 

Slipp - Ekstra klipp *

 

Opplag

Medlemmer

Ikke medlemmer

 

Småbåtkran

Medlemmer

Ikke medlem

Firma

Mastekran

Medlemmer

Ikke medlemmer

Firma

Strømmåler

Strømforbruk

Straffegebyr strøm

Straffegebyr vakt

Leie av klubbhus

 

 

 

 

250,00

1.500,00

1.000,00

 

 

4.500,00

6.000,00

 

 

 

2.250,00

3.000,00

 

 

1.500,00

500,00

 

 

 

250,00

300,00

 

 

100,00

 

 

50% av plassleie

50% av beregnet plassleie

 

I åpningstid

250,00

350,00

500,00

 

 

200,00

300,00

300,00

 

2000,00

1,00

1.500,00

2.000,00

1.000,00

 

 

Pr. år

Pr. løpemeter bom. Refunderes ved oppsigelse

Pr. år og brutto breddemeter båtplass

 

Periode 1 april - 1. oktober - Krever medlemskap

 

 

 

 

Periode 1. oktober - 1. april - Krever medlemskap

 

 

 

Periode 1. april - 1. oktober - Krever medlemskap

Fri bruk av slipp og parkering for båt og henger

Fri bruk av slipp og parkering

* Medlemmer med båtplass i havna har fri bruk av slipp og servicebrygge

 

 

1 utsetting/opptak med tilhørende bompassering.

Begrenset til 10 innkjøringer.

Tilgangskort kan kjøpes på Statoil i Stavern og Havnekontoret Stavern Gjestehavn

 

Pr. klipp. Kan kjøpes av båtforningen. Henvendelse kontoret.

 

Periode 1. septemeber - 15. juni

 

 

 

Max. 4. tonn

Utenfor åpningstid : +kr. 100,00

Utenfor åpningstid : +kr. 200,00

Utenfor åpningstid : +kr. 100,00

 

NB! Kun etter avtale med kranfører

 

 

 

 

Egen strømkabel med måler kreves

Pr. kwh

 

Ved manglende oppmøte

Kun til foreninger relatert til båt, fiske og kystkultur

Copyright © All Rights Reserved