Sesongkort slipp

 

Sesongkort slipp gir tilgang til bruk av slipp og parkering i havna vår i inneværende år

Tjenesten krever at du er medlem i foreningen.

 

Du kan benytte slipp i indre og ytre havn for utsetting og opptak av båten avtalen gjelder.

 

Du får mulighet til å åpne/lukke bommene med en registert mobiltelefon.

Nummeret til bommene (Båtveien ved klubbhuset og Steinrevet ved Noresi) får du tilsendt som sms etter registrering av din mobil. Ber deg lagre disse for bruk ved bompassering.

 

Når du er ute med båten kan du parkere båt og båthenger på eget dedikert område på Noresi-tomta som vises av parkeringsplanen. Link

 

Ber deg legge vedlagt Sesongkort slipp godt synlig i ruta i bilen når du parkerer bilen og henger mens du er ute med båten.

 

Copyright © All Rights Reserved