Ukeparkering

Ukeparkering

 

Gir tilgang til parkering av personbiler på parkeringsområdet ved Noresi.

Tjenesten krever ikke medlemskap i foreningen.

 

Brukes med magnetkort i bommene og gir adgang til 10 inn/utkjøringer i løpet av uken.

 

Parkering på dedikert område på Noresi-tomta som vises av parkeringsplanen. Link

 

Legg vedlagt Ukeparkering kortet godt synlig i ruta i bilen når du parkerer bilen.

Copyright © All Rights Reserved