Vinteropplag 2017-2018

Nytt vinteren 2017 - 2018

 

- Felt I ikke i bruk p.g.a. anleggsarbeid Maritimt Senter Steinrevet 20

- Felt M Noresi langs Risøyveien store båter. Store båter som tidligere benyttet felt I ved bom Steinrevet og N midt på Noresi

 

Vinteropplag 2017 - 2018

 

Felt A – Tresjekter

- Reservert for tresjekter -- Sjekter og båter bygget i tre

- Båter skråstilles for å lette inn/ut setting

- Feltet fylles fra Øst mot Vest

- Pass på plass til kjørevei / branngate mellom felt A og B

 

Felt B – 20’ - 26’

- Båtene skråstilles for å lette inn/utsetting

- Feltet fylles fra Øst mot Vest

- Pass på plass til kjørevei / branngate mellom felt B og C

- Vestenden av feltet sikres med griser etter at siste plass er fylt opp

 

Felt C – 20’ - 25’

- Båtene først på feltet skråstilles med baug mot SydVest med ca 1-2 m overlapp

- Båtene lengst vest settes paralet med gresen til Rimi (for plass til brann gate)

- Feltet fylles fra Øst mot Vest etter at Felt A er fylt opp

- Pass på plass til kjørevei / branngate mellom felt B og C

 

Felt D – 12’ – 17’

- Feltet fylles fra Sjektekanalen og nordover

- Pass på kjørevei / branngate mellom felt B og D

 

Felt F – 18’ - 24’

- Feltet fylles opp fra Vest mot Øst

- Pass på å sikre kjørevei / brann gate

 

Felt G – 22’ - 36’

- Feltet fylles opp fra Vest mot Øst

- Store båter nær slipp/opptakskai

- Mindre båter ved kompressorhus og østover

- Husk å gjøre plass for tilgang brygger og kompressorhus

 

Felt H – 24’ - 36’

- Kun store båter mot Vest – Mindre båter Øst

 

Felt I – IKKE I BRUK P.G.A: ANNLEGSARBEID Maritimt Senter

 

Felt J og K - Seilbåter

- Tildeles av opplagsansvarlig

 

Felt L – 12’ - 18’

- Fylles opp fra Nord mot Syd

 

Felt M – 28’ - 36’

- Store båter - Fylles opp fra Vest mot Øst

 

Felt N – 14’ – 18’

- Ekstra rekke med små båter paralelt med felt L

- Fylles opp etter behov etter at andre felt er fylt

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved